ГС “УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ЗА ПРАВА ДИТИНИ” ШУКАЄ ПРОГРАМНОГО(-У) КООРДИНАТОРА(-КУ) ПРОЄКТУ

Дата публікації:

ГС “Українська мережа за права дитини” шукає програмного(-у) координатора(-ку) в довготривалий проєкт з розвитку сімейних форм виховання.

Українська мережа за права дитини (далі – УМПД) створена для консолідації зусиль та покращення координації між організаціями громадянського суспільства в Україні та їх впливу на державну політику у сфері забезпечення прав дитини.

Завдання: комплексне планування та моніторинг реалізації програмних завдань, координація роботи партнерів та  команди проєкту.

Обов’язки:

Планування програмної діяльності:

 • підготовка комплексного планування реалізації проєкту на всіх етапах;
 • підготовка робочого плану проєкту;
 • підготовка бюджету проєкту, разом з фінансовим спеціалістом;
 • ведення переговорів із зацікавленими сторонами, залученими до проєкту, погодження спільних рішень;
 • підготовка календарних планів заходів, поширення інформації серед зацікавлених сторін, забезпечення участі донора або інших зацікавлених сторін у разі потреби.

Реалізація програмної діяльності:

 • забезпечення реалізації цілей та задач проєкту, відповідно до взятих зобов’язань;
 • організація та реалізація заходів програмного плану УМПД в рамках проєктної роботи;
 • підготовка концепцій та програм ключових зустрічей, круглих столів та дискусій, залучення спікерів, узгодження з зацікавленими сторонами;
 • логістична підготовка зустрічей, круглих столів та дискусій;
 • фасилітація заходів;
 • підготовка аналітичних матеріалів з проведених зустрічей;
 • підготовка програмної звітності за проведеними заходами;
 • участь у підготовці фінансової та операційної звітності разом з фінансовим спеціалістом проєкту.

Залучення та розвиток людських ресурсі:

 • підготовка оголошень, технічних завдань та посадових інструкцій членів команди;
 • відбір кандидатів в команду проєкту, експертів, проведення співбесід та тестувань, погодження кандидатів з керівництвом УМПД і донором;
 • операційне планування та координація роботи команди проєкту, розподіл задач відповідно до технічних завдань та посадових інструкцій, ситуаційних вимог та контроль вчасності та якості виконання;
 • пошук та залучення експертів і консультантів на окремі спеціалізовані види робіт;
 • прийом результатів експертних робіт та забезпечення їх якості та відповідності технічному завданню.

Моніторинг, звітність та оцінка:

 • забезпечення роботи системи проєктного моніторингу, програмної та фінансової звітності на квартальній основі;
 • розробка, погодження з донором та впровадження системи проєктного моніторингу, включно з механізмами збору даних, перевірки якості та відповідності даних, розробки баз даних;
 • підготовка та подача донорського програмного звіту на квартальній основі;
 • участь у підготовці фінансової звітності донору на квартальній основі;
 • забезпечення відповідності програмної та фінансової звітності при виконанні програмних планів на квартальній основі;
 • здійснення оцінок по досягнутих результатах проєкту, підготовка аналітичних звітів та рекомендацій.

Проєктні комунікації:

 • забезпечення досягнення цілей з інформаційного охоплення та якісних змін у знаннях та ставленнях в цільових аудиторіях проєкту за рахунок проєктних комунікацій;
 • постановка відповідних задач спеціалісту з комунікацій, контроль якості та вчасності виконання;
 • підготовка контент-плану разом зі спеціалістом, контроль вчасності та якості його реалізації на щомісячній основі;
 • планування, створення та погодження з донором контенту проєктних комунікацій та візуальних рішень, разом із спеціалістом з комунікації;
 • участь у підготовці інформаційного контенту, забезпечення інформаційних продуктів відповідності вимогам з грамотності, змістовного наповнення, донорським та іншим вимогам;
 • фінальний випуск інформаційних продуктів та повідомлень в соціальних мережах, відповідальність за наповнення інформаційних продуктів і повідомлень.

Взаємодія з донором:

 • забезпечення партнерської взаємодії з донором в рамках реалізації проєкту;
 • забезпечення опрацювання поставлених донором задач, організація ресурсів на опрацювання таких запитів в межах проєкту;
 • опрацювання інформаційних запитів донора;
 • погодження з донором програмних, кадрових та фінансових рішень, якщо вони не погоджені раніше;
 • забезпечення наявності та відповідності керівництву згадок донора у всіх матеріалах, які стосуються проєкту.

Закупівлі та договірні відносини (у партнерстві з фінансовим спеціалістом):

 • забезпечення відповідності всіх закупівель в рамках проєкту політикам УМПД та донора;
 • підготовка та публікація технічних завдань, конкурсних та тендерних оголошень;
 • забезпечення та проведення конкурсів при відборі експертів та персоналу;
 • забезпечення документування та файлування у друкованому вигляді документів, які супроводжують закупівлі, технічні завдання, оголошення, конкурсні пропозиції учасників та їх документи, протоколи тендерних засідань, службові записки, скріни конкурсних цінових пропозицій тощо;
 • забезпечення підготовки та файлування у друкованому вигляді договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, звітів консультантів та розроблених ними інтелектуальних продуктів;
 • забезпечення ведення реєстрів закупівель, договорів, наказів, протоколів, листувань та інших, які стосуються реалізації проєкту.

Підготовка та проходження аудитів (у партнерстві з фінансовим спеціалістом):

 • забезпечення усіх умов для проходження проєктного та організаційного аудитів;
 • забезпечення наявності та файлування пакетів проєктних документів всіх рівнів – в друкованому вигляді – від донорських договорів, звітів, погоджень до програмної первинної звітності, такої як програми заходів, списки учасників, звіти експертів, експертні напрацювання, та документів, які супроводжують закупівлі і договірні відносини з виконавцями і підрядниками;
 • участь у підготовці до аудитів разом з фінансовим спеціалістом;
 • опрацювання запитів аудиторів та відпрацювання наданих рекомендацій у подальшій роботі.

Вимоги до кандидата(-ки):

 • вища освіта (менеджмент або інші дотичні галузі);
 • від 2 років попереднього досвіду управління проєктами, в тому числі в ОГС;
 • досвід роботи з проєктами від міжнародних організацій буде перевагою;
 • досвід роботи зі ЗМІ буде перевагою;
 • вагомі знання та навички з проєктного менеджменту, планування, бюджетування, моніторингу та оцінки, програмної та фінансової звітності, адміністрування, проєктних комунікацій;
 • знання та досвід у сфері розвитку соціальних послуг та сімейних форм виховання;
 • лідерські якості;
 • знання принципів організації процесів та управління персоналом;
 • дипломатичність та розвинені комунікативні навички;
 • стресостійкість, здатність ухвалювати рішення у незвичних ситауціях;
 • готовність до відряджень;
 • вільне володіння українською мовою;
 • володіння англійською мовою буде перевагою;
 • комп’ютерна й технічна грамотність.

Умови роботи:

 • УМПД укладає договір про надання послуг з фізичною особою-підприємцем;
 • можливості для особистісного та професійного розвитку;
 • перспективна та динамічна робота;
 • оплата за результатами співбесіди.

Якщо Ви готові приєднатися до нашої команди, надсилайте:

 • мотиваційний лист
 • резюме
 • заповнену конкурсну пропозицію (файл додається)

з темою “Програмний(-а) директор(-ка) проєкту_Прізвище”
до  25 травня 2023 року на адресу ucrn.office@gmail.com 

УМПД розглядатиме лише повні заявки та контактуватиме лише з кандидатами зі списку запрошених на співбесіду.

УМПД може розглянути заявки до закінчення терміну оголошення, тому зацікавленим кандидатам пропонується подати мотиваційний лист та резюме завчасно.

ПІДПИСАТИСЬ НА НОВИНИ
Піднятися вгору