МГО “Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я”

Міжнародна громадська організація «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI) заснована в серпні 2002 року. 
Організація впроваджує проєкти технічної допомоги в усіх регіонах України та співпрацює із партнерами закордоном  у чотирьох основних напрямках :
– соціальна політика
– здоров`я та добробут
– захист громадянських прав, у тому й права на гідну працю
– розвиток дітей та молоді


Візія: покращення становища найбільш вразливих верст населення та дітей в Україні, базуючись на їх потребах та життєвій ситуації.
Місія: покращення партнерства, підтримка та впровадження соціальних проектів в сфері соціального захисту, охорони здоров’я та захисту прав найбільш уразливих верств населення, в т ч дітей в Україні.


Статутні завдання LHSI включають:
— впровадження освітніх і наукових проектів i програм, спрямованих на зміну поведінки особи, покращання громадського здоров’я;
— сприяння розвитку соціальних програм у сфері охорони здоров’я та праці, збереження трудових ресурсів та забезпечення гендерної рівності;
— сприяння здійсненню моніторингу вирішення соціально-трудових проблем незахищених верств населення, захисту їх прав;
— сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних проектів і програм з профілактики туберкульозу, ВІЛ/СНІД, наркоманії та інших соціально небезпечних хвороб, пропагування здорового способу життя;
— сприяння проведенню соціальних ініціатив з охорони праці та здоров’я, покращання життя людей та їх здоров’я, вирішення соціальних проблем;
— сприяння організації співпраці з молодіжними лідерами, представниками місцевих громад, урядових структур, органів місцевого самоврядування, громадських та міжнародних організацій, налагодженню співпраці із зарубіжними фахівцями та науковцями, сприяння взаємодії та обміну досвідом між організаціями різних країн та інтеграції України до Європейського Союзу;
— запровадження програм направлених на розвиток дітей та молоді;
— надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

LHSI співпрацює з широким колом фахівців і експертів з питань розвитку дітей та молоді, захисту прав дітей, протидії насиллю щодо дітей онлайн, захисту трудових прав громадян,  протидії туберкульозу, ВІЛ/СНІДу та інших соціально-негативних явищ,  впроваджує моделі для адаптації соціально неадаптованих груп населення, а також розвиває соціальні та медичні послуги, запроваджуючи людиноорієтований підхід заснований на дотриманні прав людини. Діяльність організації відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема:

Діючі проєкти на січень 2024 року:

  • «Живи без обмежень», донор ПРООН
  • «Ігрові центри в Україні», донор ICDI (the Netherlands)
  • «Тобі слід знати про туберкульоз», донор Альянс громадського здоров’я, GFATM
  • «Розширення можливостей правоохоронних органів у подоланні насильства щодо дітей в
    Інтернеті», донор EU
ПІДПИСАТИСЬ НА НОВИНИ
Піднятися вгору