Дата публікації:

ГС «Українська мережа за права дитини» шукає Координатора/ку проєкту СПІЛЬНО

ГС «Українська мережа за права дитини» шукає Координатора/ку проєкту СПІЛЬНО.

Українська мережа за права дитини (УМПД) шукує професіонала/ку для заповнення вакантної посади Координатора/ки проєкту «СПІЛЬНО», який реалізується за підтримки Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) та уряду Німеччини. Проєкт покликаний зміцнити систему соціальних послуг для вразливих сімей з дітьми у 16 громадах Луганської та Донецької областей (підконтрольна уряду територія).

Тривалість контракту: жовтень 2021 – грудень 2022 року (із можливістю продовження).

Основне завдання: забезпечення реалізації проєкту відповідно до програмного плану та бюджету.

Проєктна структура: Координатор проєкту працює під керівництвом директора УМПД та Голови Правління УМПД, в координації з ЮНІСЕФ. Координатор проєкту від УМПД координує роботу  чотирьох інших партнерів консорціуму через їх координаторів.

Вимоги до кандидата:

 • Вища освіта (менеджмент або інші дотичні галузі)
 • 3-5 років попередній досвід управління проєктами в благодійних організаціях і міжнародних донорських проєктах
 • Знання та навички з проєктного менеджменту, планування, бюджетування, моніторингу та оцінки, програмної та фінансової звітності, адміністрування, проєктних комунікацій
 • Знання і досвід у сфері розвитку соціальних послуг
 • Досвід управління консорціумами або інший досвід створення партнерств серед різних зацікавлених сторін навколо спільної мети
 • Лідерські якості
 • Дипломатичність та розвинені комунікативні навички
 • Стресостійкість
 • Володіння українською та англійською мовами

Обов’язки:

Планування програмної діяльності

 • Забезпечення комплексного планування реалізації проєкту на всіх етапах
 • Підготовка робочих планів проєктів
 • Підготовка бюджетів проєкту, разом з фінансовим спеціалістом
 • Ведення переговорів з зацікавленими сторонами, залученими до проєктів, погодження спільних рішень
 • Підготовка та супровід проєктних заявок донору
 • Координація та узгодження проєктних планів членів консорціуму
 • Підготовка календарних планів заходів, поширення інформації серед зацікавлених сторін, забезпечення участі донора або інших зацікавлених сторін у разі потреби

Реалізація програмної діяльності

 • Забезпечення реалізації цілей та задач проєкту, відповідно взятих зобов’язань
 • Координація і контроль вчасної реалізації програмних планів партнерів консорціуму на квартальній основі
 • Організація та реалізація заходів програмного плану УМПД в рамках проєктної роботи
 • Підготовка концепцій та програм ключових зустрічей, круглих столів та дискусій, залучення спікерів, узгодження з зацікавленими сторонами
 • Логістична підготовка зустрічей разом з адміністративним помічником проєкту
 • Фасилітація зустрічей
 • Підготовка аналітичних матеріалів з проведених зустрічей
 • Підготовка програмної звітності за проведеними заходами
 • Участь у підготовці фінансової та операційної звітності разом з фінансовим спеціалістом проєкту
 • Реалізація заходів з розробки програми начальних вебінарів з розвитку соціальних послуг, організація та проведення вебінарів
 • Реалізація заходів з вивчення дієвих практик з соціального замовлення та підготовки навчального посібника з соціального замовлення
 • Реалізація заходів з розробки тренінгової програми з соціального замовлення та підготовки тренерів
 • Реалізація навчальних візитів і семінарів
 • Реалізація заходів з адвокації розвитку соціальних послуг, круглих столів, он-лайн дискусій, презентацій
 • Забезпечення членів консорціуму закупівлями засобів індивідуального захисту та візуальних матеріалів за проєктом

Залучення та розвиток людських ресурсів

 • Підготовка оголошень, технічних завдань та посадових інструкцій членів команди
 • Відбір кандидатів в команду проєкту, експертів, проведення співбесід та тестувань, погодження кандидатів з керівництвом УМПД і донором
 • Навчання, менторство та розвиток членів команди, донесення цінностей та загальної мети УМПД в рамках проєктної роботи
 • Операційне планування та координація роботи команди проєкту, розподіл задач відповідно до технічних завдань та посадових інструкцій, ситуаційних вимог та контроль вчасності і якості виконання
 • Пошук та залучення експертів і консультантів на окремі спеціалізовані види робіт
 • Прийом результатів експертних робіт та забезпечення їх якості та відповідності технічному завданню

Моніторинг, звітність та оцінка

 • Забезпечення роботи системи проєктного моніторингу, та програмної та фінансової звітності на квартальній основі
 • Розробка, погодження з донором та впровадження системи проєктного моніторингу, включно з механізмами збору даних, перевірки якості та відповідності даних, розробки баз даних
 • Постановка відповідних задач спеціалісту з моніторингу і оцінки, контроль якості та вчасності виконання
 • Збір, перевірка, опрацювання та збереження первинної програмної звітності партнерів консорціуму та Мережі на квартальній основі разом із спеціалістом з моніторингу і оцінки
 • Контроль вчасного внесення інформації в бази даних
 • Збір та перевірка програмних звітів та індикаторів партнерів консорціуму на квартальній основі, разом із спеціалістом з моніторингу і оцінки
 • Підготовка та подача донорського програмного звіту на квартальній основі
 • Підготовка та подача на квартальній основі баз даних, які підтверджують програмну звітність, разом зі спеціалістом з моніторингу і оцінки
 • Участь у підготовці фінансової звітності донору на квартальній основі
 • Контроль виконання бюджетів партнерів консорціуму та УМПД на квартальній основі
 • Забезпечення відповідності програмної та фінансової звітності при виконанні програмних планів на квартальній основі
 • Планування та здійснення моніторингових візитів в Донецьку та Луганську область, підготовка моніторингових звітів разом із спеціалістом з моніторингу і оцінки
 • Здійснення оцінок по досягнутих результатах проєкту, підготовка аналітичних звітів та рекомендацій

Проєктні комунікації

 • Забезпечення досягнення цілей з інформаційного охоплення та якісних змін у знаннях та ставленнях в цільових аудиторіях проєкту за рахунок проєктних комунікацій
 • Постановка відповідних задач спеціалісту з комунікацій, контроль якості та вчасності виконання
 • Підготовка контент-плану разом зі спеціалістом та контроль вчасності та якості його реалізації на щомісячній основі
 • Планування, створення та погодження з донором контенту проєктних комунікацій та візуальних рішень, разом із спеціалістом з комунікації
 • Участь у підготовці інформаційного контенту, забезпечення інформаційних продуктів відповідності вимогам з грамотності, змістовного наповнення, донорським та іншим вимогам
 • Фінальний випуск інформаційних продуктів та повідомлень в соціальних мережах, відповідальність за наповнення інформаційних продуктів і повідомлень

Координація консорціуму

 • Забезпечення єдності та скоординованості результатів, досягнутих членами консорціуму на своїх ділянках роботи
 • Забезпечення поінформованості і прозорості діяльності для всіх членів консорціуму
 • Проведення щотижневих робочих зустрічей представників проєктних команд консорціуму
 • Забезпечення координованої спільної діяльності, досягнення та фіксація спільних домовленостей по всіх напрямках проєктної роботи
 • Проведення робочих зустрічей консорціуму, забезпечення напрацювання спільних методологічних підходів до реалізації програмної та адвокаційної діяльності
 • Щоденна комунікація з представниками консорціуму

Взаємодія з донором:

 • Забезпечення партнерської взаємодії з донором в рамках реалізації проєкту
 • Забезпечення опрацювання поставлених донором задач, організація ресурсів на опрацювання таких запитів в межах проєкту
 • Опрацювання інформаційних запитів донора
 • Погодження з донором програмних, кадрових та фінансових рішень членів консорціуму, якщо вони не погоджені раніше
 • Забезпечення повної інформації донору про всі заходи та рішення, які відбуваються за проєктом
 • Забезпечення участі донора в усіх заходах консорціуму, за запитом
 • Сприяння донору у проведенні моніторингу, оцінок, досліджень, візитів, опитувань та інших заходів серед членів консорціуму
 • Забезпечення наявності та відповідності керівництву згадок донора у всіх матеріалах, які стосуються проєкту

Закупівлі та договірні відносини (у партнерстві з фінансовим спеціалістом):

 • Забезпечення відповідності всіх закупівель в рамках проєкту політикам УМПД та донора
 • Постановка відповідних задач адміністративному спеціалісту, контроль якості та вчасності виконання
 • Підготовка та публікація технічних завдань, конкурсних та тендерних оголошень
 • Забезпечення та проведення конкурсів при відборі експертів та персоналу, забезпечення цінових моніторингів при відборі постачальників на суми менше 70 000 гривень, проведення тендерів при відборі постачальників на суми більше 70 000 гривень
 • Забезпечення документування та файлування у друкованому вигляді документів, які супроводжують закупівлі, технічні завдання, оголошення, конкурсні учасники та їх документи, протоколи тендерних засідань, службові записки, скріни конкурсних цінових пропозицій і т.п.
 • Забезпечення підготовки та файлування у друкованому вигляді договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, звітів консультантів та розроблених ними інтелектуальних продуктів
 • Забезпечення ведення реєстрів закупівель, договорів, наказів, протоколів, листувань та інших, які стосуються реалізації проєкту

Підготовка та проходження аудитів (у партнерстві з фінансовим спеціалістом):

 • Забезпечення усіх умов для проходження проєктного та організаційного аудитів
 • Забезпечення наявності та файлування пакетів проєктних документів всіх рівнів – у печатному вигляді – від донорських договорів, звітів, погоджень до програмної первинної звітності, такої як програми заходів, списки учасників, звіти експертів, експертні напрацювання, та документів, які супроводжують закупівлі і договорні відносини з виконавцями і підрядниками
 • Участь у підготовці до аудитів разом з фінансовим та адміністративним спеціалістами
 • Опрацювання запитів аудиторів та відпрацювання наданих рекомендацій у подальшій роботі

Забезпечення принципів підзвітності та відповідності:

 • У взаємодії з партнерами консорціуму, забезпечення принципів підзвітності та відповідності на всіх етапах реалізації проєкту
 • У взаємодії з партнерами консорціуму, забезпечення впровадження та реалізації політики з попередження сексуальної експлуатації та наруги у всіх складових проєкту
 • У взаємодії з партнерами консорціуму, забезпечення реалізації гендерно чутливого підходу у заходах проєкту

Розвиток сфери соціальних послуг:

 • Забезпечення відображення змістовного бачення УМПД та членів консорціуму у національних процесах з розвитку соціальних послуг
 • Аналіз дієвих підходів в рамках проєктної діяльності та представлення на вимогу рішень для удосконалення визначення потреб громад у соціальних послугах, аналізу бюджетів громад, розрахунку вартості послуг, планування цільових бюджетних програм з розвитку соціальних послуг, міжвідомчої взаємодії при виявленні вразливих дітей та наданні послуг їх сім’ям, кадрового розвитку фахівців соціальної сфери, адвокації змін на рівні громад, областей та країни

Ми пропонуємо:

 • Перспективну та динамічну роботу;
 • Можливості для особистісного та професійного розвитку;
 • Термін дії проєкту до кінця грудня 2022 року (із можливістю продовження);
 • Нові завдання, навички та професійні виклики;
 • Робоче місце у м. Київ, метро Льва Толстого
 • Оплата за результатами співбесіди.

Для участі в конкурсі необхідно подати пакет документів:

 • Мотиваційний лист, в якому серед іншого зазначено очікуваний рівень винагороди
 • Детальне резюме.

 

Заявки подаються електронною поштою на адресу ucrn.office@gmail.com з копією на anatoly.zabolotny@childrights.org.ua. В темі листа необхідно зазначити: Координатор проєкту Спільно-Прізвище

Збір заявок триватиме до 17 вересня 2021 року. УМПД розглядатиме лише повні заявки та контактуватиме лише з кандидатами зі списку запрошених на співбесіду.  При наявності, УМПД може залучити успішного кандидата до закінчення фінального строку подачі заявок.

ПІДПИСАТИСЬ НА НОВИНИ
Піднятися вгору