ГО «Ліга соціальних працівників України»

Громадська організація «Ліга соціальних працівників України» створена у 1999 році з метою задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих інтересів своїх членів, реалізації їх прав і свобод та сприяння соціальній політиці в Україні та має 24 обласних, 2 міські, 3 сільські відділення. Організація має широкий та різноманітний спектр діяльності, але виконання цих завдань є досяжним, тому що Ліга спирається на підтримку і досвід своїх осередків, які активно діють у кожному регіоні. Кожен відділ організації у своєму регіоні став консолідатором соціальної роботи та допомоги тим сім’ям, молоді, які потрапили в складні життєві обставини. ЛСПУ також є засновником науково-методичного журналу “Соціальна робота в Україні: теорія і практика”, який виходить з 2009 року.

Місія: Ми, Ліга соціальних працівників України, об’єдналися для захисту соціальних, економічних, творчих, інших законних прав та інтересів працівників соціальної сфери; зміцнення престижу професії соціального працівника та його ролі у суспільстві; впровадження кращих соціальних практик з метою надання якісних соціальних послуг відповідно до потреб громади.

Бачення: Єднання соціальних працівників для захисту їх прав та інтересів, розвитку соціальної сфери України, гармонізації людини і суспільства.

Цілі та завдання:

– Реалізація власних та участь у реалізації місцевих, національних і міжнародних програм соціальної підтримки та соціального становлення дітей, сімей та молоді;

– Проведення соціальних та аналітичних досліджень;

– Сприяння здійсненню соціально-профілактичної роботи щодо запобігання та подолання негативних явищ в дитячому і молодіжному середовищі;

– Підтримка сімей, які взяли на виховання дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

– Розробці та впровадженні системи соціальних стандартів і критеріїв оцінки ефективності надання соціальних послуг, системи супервізії в соціальній роботі;

– Сприяння розробці та впровадженню системи професійної освіти, підвищенню кваліфікації та сертифікації соціальних працівників-членів Ліги;

– Участь в організації громадського соціального моніторінгу;

– Участь у розробці і поширенню соціальної реклами;

– Здійснення соціальної адвокації по представленню і захисту інтересів і прав дітей, сімей, молоді, членів Ліги;

– Покращення якості життя, задоволення соціальних цінностей особистості в громадянському суспільстві;

– Організація благодійної допомоги, фізичним та юридичним особам, громадським організаціям соціальної сфери, соціальним працівникам, заснування та виплати стипендій, присудження премій, благодійних пожертв;

– Розробка нормативно-правових актів щодо соціальної сфери.

Діючі проєкти:

  • Проєкт « Оцінка потреб дитини»;
  • Проєкт «Знову до роботи: реінтеграція матерів і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною»;
  • Проєкт щодо надання консультаційних послуг з «Розробки регіонального плану заходів щодо трансформації інтернатних закладів, розвитку сімейних форм виховання та удосконалення системи соціальних послуг для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
  • Проєкт «Організація надання соціально-психологічної допомоги дітям та їх сім’ям, переміщеним в регіони України з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції»;
  • Проєкт «Дослідження з оцінки потреб громад у соціальних послугах в Україні»;
  • Проєкт «Впровадження підходу «кейс-менеджмент» у роботі з внутрішньо переміщеними особами в Донецькій, Луганській, Полтавській та Харківській областях»;
  • Проєкт з розробки Закону «Про соціальні послуги».
ПІДПИСАТИСЬ НА НОВИНИ
Піднятися вгору